ABRO

Algemene Beveiligingseisen Rijksoverheid Opdrachten (ABRO) bevat de nieuwe maatregelen voor Rijksoverheid op basis van de ABDO. Deze nieuwe richtlijnen gaan in 2024 actief worden.

 

Met de implementatie van ABRO en ABDO heeft uw bedrijf een hoge mate van weerbaarheid tegen de hedendaagse cyberdreigingen en hiermee voldoet u aan de Rijksoverheidseisen voor te beschermen belangen (TBB).

Hofsecure helpt bij de implementatie van ABRO en het autorisatieproces.

Hofsecure doet een quickscan (ABRO zelf assessment), maakt een beveiligingsplan, risicoanalyse en ondersteund bij processen, procedures, audit en documentatie.

Wij ontzorgen u in het ABRO implementatie traject

Hofsecure ontzorgt u bij de implementatie van ABRO en om het autorisatieproces richting de defensie/rijksoverheid zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hofsecure hanteert een pragmatische aanpak om efficiënt en effectief ABRO te integreren binnen uw organisatie. U kunt zich richten op uw bedrijfsvoering.

Checklist Defensie - Hofsecure - Hofman Security

Onze aanpak

Onze aanpak is heel eenvoudig en bestaat uit 4 onderdelen:
E

1. Healthcheck

– Dit is een haalbaarheidsonderzoek om te bepalen welke stappen nodig zijn voor de implementatie van ABRO. U weet hiermee precies waar u aan toe bent en wat voor kosten er mee gemoeid zijn. U kunt dit vervolgens gebruiken voor uw eigen businesscase. Neem contact op via onderstaand contactformulier voor meer informatie.
E

2. Actieplan en Implementie

– Plan van Aanpak. Het plan van aanpak beschrijft welke stappen ondernomen moeten worden en in welke volgorde.

– Implementatie, documentatie en integratie van ABRO processen binnen uw bedrijfsvoering.

E

3. Stakeholder afstemming

– Begeleiden van het Facility Site Clearance autorisatie. Dit is het goedkeuringsproces (ABRO Autorisatie) van de ABRO maatregelen bij het verkrijgen van een defensie of rijskoverheidspdracht.
E

4. ABRO beheer

-Fungeren als tussenschakel tussen defensie en de organisatie. Voor afhandeling van FSC/Certificering proces, als BF (beveiligingsfunctionaris), het afhandelen van screenings, trainen van personeel of het bijhouden van autorisaties.

– Ondersteuning bij het incidentmanagement proces. Afhandelen van incidenten en vertalen van defensie dreigingen naar uitvoering binnen de organisatie.

– ABRO beheersing als continu proces. De ABRO implementatie is niet een eenmalige exercitie, er dient een continu proces te zijn binnen de organisatie. Dit is vaak specialistisch en daarbij wordt er gevraagd om specifieke certificering voor bijv. een Cyber beveiligingsfunctionaris. Hofsecure kan u hierbij ontzorgen door risicomanagement uit te voeren en maatregelen periodiek te controleren en up-to-date te houden.

Waarom ABDO 2019?

  • U heeft een Defensie opdracht en moet voldoen aan ABDO 2019
  • U wilt voldoen aan ABDO 2019 om voorbereid te zijn op de beveiligingseisen voor defensieopdrachten
  • U wilt u bedrijf en bedrijfsinformatie beschermen op militair niveau
  • U wilt ABDO gebruiken als business enabler voor potentiële opdrachten

Waarom Hofsecure?

  • Hofsecure heeft specifieke kennis en ervaring met de Nederlandse defensie en bijbehorende richtlijnen
  • Heeft ervaring en kan u begeleiden bij het accreditatie / certificeringsproces voor een soepel verloop
  • Heeft ervaring met de implementatie van de nieuwste ABDO 2019 richtlijnen en bijbehorende audits
  • Heeft de juiste certificering als Cyber beveiligingsfunctionaris en kan u ontzorgen bij de implementatie van ABDO in de bedrijfsprocessen.

ABDO / NIST 

Hofsecure is daarnaast expert in defensie compliance eisen. Naast ABDO implementatie en beheersen als continu security proces ook gespecialiseerd in andere defensie eisen als NIST 800-171, DFARS security incidents en supply-chain beheersing

ABDO 2019 informatie: link
ABDO 2017 is de voorgaande versie van ABDO: link.
Overgang van ABDO 2017 naar ABDO 2019. Zie de verschillen: link
ABDO Beveiligingsfunctionaris service: link
Jasper Hofman - founder HOFSECURE
Checklist Defensie - Hofsecure - Hofman Security

Download de security checklist

-

Neem contact met ons op