Cybersecurity scan (Drenthe)

Digitale weerbaarheid is een belangrijke factor om bedrijfscontinuïteit te kunnen waarborgen. Uw organisatie moet beschikken over een betrouwbare digitale omgeving, bijv. net zo betrouwbaar als de stroom en watervoorziening. De healthcheck geeft inzage op de digitale betrouwbaarheid van uw bedrijf.

De digitale weerbaarheid moet daarnaast evenredig zijn met het risico wat een bedrijf zich kan veroorloven. De cyberweerbaarheidsmeting of healthcheck helpt bij het maken van de juiste keuzes op het gebied van cybersecurity.

Met de healthcheck worden de digitale risico’s van uw bedrijf in kaart gebracht. Dit helpt om de kans op een hack te verkleinen. Hofsecure komt bij u langs en beoordeelt de huidige ICT-beveiliging op de menskant, proces en technologie.

Afhankelijk van de grootte van de organisatie komen wij één of meerdere dagen langs om de digitale weerbaarheid van uw organisatie in kaart te brengen. De security healthcheck zal organisatorisch, procesmatig en technisch worden bekeken. Onder andere door middel van interviews, het reviewen van de digitale omgeving en het uitvoeren van steekproefsgewijze resilience metingen doorlopen wij de healthcheck.

Digitale weerbaarheid (healthcheck)

De healthcheck is belangrijk voor uw organisatie op organisatorisch, procesmatig en technisch niveau:

  • Organisatorisch. Cybersecurity is vaak alleen een IT-aangelegenheid binnen bedrijven. Echter is het niet alleen techniek. Bedrijfsprocessen zijn gedigitaliseerd en cruciaal geworden voor de bedrijfsvoering. Niet up-to-date menselijke werkwijze kunnen worden misbruikt door cybercriminelen. De mens is een belangrijke factor en techniek kan daarbij ondersteunen. Je moet echter wel eerst weten waar de risico’s liggen. Helaas is de realiteit vaak het besef achteraf en is er al een aanzienlijk bedrag overgemaakt naar cybercriminelen.
  • Procesmatig. Vaak is IT uitbesteed of maakt men gebruik van clouddiensten. Hoe weet je dat je leverancier de zaken op cybersecuritygebied goed voor elkaar heeft en dit geen risico gaat vormen voor je bedrijfsvoering. Weten wat je met elkaar moet afspreken m.b.t. cybersecurity om bedrijfscontinuïteit te kunnen waarborgen is daarom cruciaal.
  • Technisch lijkt vaak alles op orde. Echter blijkt dit in de realiteit regelmatig anders te zijn en is een bedrijf slachtoffer geworden van een cyberincident. Bij cyberincidenten blijkt vaak dat deze achteraf makkelijk te voorkomen waren als de interne bedrijfsprocessen voor security afdoende aandacht hadden gehad. Kritieke updates worden te laat doorgevoerd, een herstart van server wordt alsmaar uitgesteld en een patch is daarom niet effectief. Of medewerkers werken toch anders dan verwacht omdat technisch het een en andere te omslachtig is uitgevoerd.

De healthcheck kijkt vanuit verschillende invalshoeken om uw cyberweerbaarheid te vergroten.

 

Digitaliseringsvoucher Drenthe

Ben jij een Drentse mkb’er en wil je jouw onderneming (meer) digitaal maken? Dat kan met de subsidie Digitaliseringsvoucher Drenthe 2022. Versterk met deze subsidie het digitale bereik en de digitale weerbaarheid van je bedrijf of organisatie. Voor het uitvoeren van een Cybersecurity scan, maak gebruik van de Digitaliseringsvoucher Drenthe. Je kunt 50 procent van de kosten voor deze cybersecurity scan vergoed krijgen, tot een maximum van € 3.000,-.

Meer informatie is te vinden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), zie https://www.snn.nl/ondernemers/digitaliseringsvoucher-drenthe-2022

Neem contact op met Hofsecure om een Cybersecurity scan te plannen of voor meer informatie.